De stichting Fit4Surgery houdt zich bezig met de opschaling en uitbreiding van prehabilitatie voor patiënten in Nederland die een grote operatie in het verschiet hebben. Prehabilitatie wordt op verschillende locaties aangeboden en met name aan patiënten met darmkanker.

In navolging op de totstandkoming van het Standpunt Prehabilitatie door de Werkgroep Prehabilitatie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde waarin prehabiltatie inhoudelijk wordt beschreven voor patiënten met darmkanker, zal de stichting zich nu verder ontfermen over de opschaling en implementatie ervan.

De stichting Fit4Surgery biedt hulp en ondersteuning aan nieuwe ziekenhuizen die prehabilitatie willen oppakken. Er wordt centraal data verzameld zodat de bewijslast voor prehabilitatie bij darmkanker toeneemt en prehabilitatie zo snel mogelijk tot de standaard zorg kan gaan behoren. Op die manier dragen we bij dat prehabilitatie zo snel mogelijk is voor alle darmkanker patiënten die het nodig hebben!

Ben je zorgverlener en wil je ook prehabilitatie aanbieden voor patiënten met darmkanker? Stuur een mail naar bureau@fit4surgery.nl en wij helpen je graag!