Steeds meer zorgaanbieders bieden prehabilitatieprogramma’s aan. Deze programma’s verschillen qua inhoud en mogelijk ook effectiviteit. Met het Standpunt Prehabilitatie beoogt de Nederlandse Vereniging van Heelkunde deze programma’s meer te uniformeren met als doel om sneller tot duidelijkheid te komen over de effectiviteit van multimodale prehabilitatie en borging van de kwaliteit van prehabilitatieprogramma’s.

Het standpunt is ontwikkeld door de werkgroep prehabilitatie van de NVvH in samenwerking met de betrokken beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties. In de bijlage van het document laten zij aan de hand van een budget impact analyse zien dat de implementatie van het prehabilitatieprogramma voor een forse kostenbesparing zorgt.

Wilt u meer weten over dit standpunt? Dan verwijzen we u graag door naar de website van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde.