Prehabiliteren omvat het optimaliseren van patiëntgebonden modificeerbare risicofactoren voorafgaand aan een operatie of behandeling teneinde de individuele weerbaarheid van de patiënt te verhogen om deze operatie of behandeling beter te doorstaan en complicaties te verminderen. Zowel nationaal als internationaal is er in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar prehabilitatie. 

Ondanks de veelbelovende resultaten van de wetenschappelijke studies over prehabilitatie bij patiënten met CRC, behoort prehabilitatie nog niet tot de standaard zorg. Dit heeft vooral te maken met de wijze waarop nieuwe innovaties hun weg naar de basiszorg vinden. Die weg wordt bepaald door de mate en de kwaliteit van het wetenschappelijke dossier. Dit is een nauwkeurig, maar ook een tijdrovend of langdradig proces met een duur van gemiddeld 17 jaar. En die tijd voor een veelbelovende innovatie zoals prehabilitatie waarbij er nauwelijks nadelige effecten zijn te bedenken is volgens een aanzienlijk deel van de stakeholders te lang. Tijd om de handen in een te slaan en gezamenlijk aan de bewijsvoering te werken en de effectiviteit van prehabilitatie in de dagelijkse Nederlandse praktijk te evalueren in het Deltaplan Prehabilitatie Colorectaalcarcinoom.

In het Deltaplan Prehabilitatie Colorectaalcarcinoom wordt de effectiviteit van prehabilitatie voor patiënten met CRC wetenschappelijk geëvalueerd. De deelnemende ziekenhuizen delen de uitkomsten van operatie van patiënten met en zonder prehabilitatie. Alle ziekenhuizen bieden uniforme prehabilitatie aan gebaseerd op het ‘Standpunt Prehabilitatie’. De data-analyse zal verricht worden door de onderzoekers aangesloten bij de Werkgroep Prehabilitatie van de NvvH en de stichting Fit4Surgery. De resultaten zullen worden gepubliceerd, gedissemineerd en aangeboden worden aan het ZorgInstituut Nederland en te verzoeken tot een duiding. Op deze wijze kan op een versnelde manier prehabilitatie, mits voldoende effectief, opgenomen worden in de basiszorg. 

Wilt u meer informatie over het Deltaplan of deelnemen? Neem dan contact op met de stichting via: bureau@fit4surgery.nl

Impactmap Nederland Prehabilitatieland
Stel we gaan in alle ziekenhuizen in Nederland op alle zorgpaden van grote operaties prehabilitatie toepassen. Welke impact realiseren we daarmee op de samenleving? Je ziet het antwoord in de impactmap Nederland Prehabilitatieland, gemaakt in samenwerking met BeBright!

“We zetten ons in om prehabilitatie zo snel mogelijk voor zo veel mogelijk patiënten toegankelijk te maken.”

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Contactgegevens:

Mail:
bureau@fit4surgery.nl
communicatie@fit4surgery.nl