Fit4Surgery was nauw betrokken bij de invulling van het congres dat werd georganiseerd door Máxima MC in samenwerking met de Werkgroep Prehabilitatie van de NvvH. De belangstelling voor prehabilitatie overtrof alle verwachtingen. Er waren meer dan 450 deelnemers vanuit verschillende disciplines. In het hoofdprogramma werd de huidige stand van wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd en voor alle betrokken disciplines was er diepgang tijdens de parallel sessies. Onderzoek van eigen bodem bewijst dat prehabilitatie leidt tot minder complicaties en een sneller herstel. Dit bewijs is voornamelijk geleverd voor patiënten met tumoren van de dikke darm of rectum maar een parallel lijkt te trekken voor alle (oncologische) aandoeningen.

Dat dokters en paramedici enthousiast zouden zijn over prehabilitatie was te verwachten immers de patiënt is de winnaar en daarmee ook de dokter en het ziekenhuis. Tijdens het congres gaven ook de zorgverzekeraars, bestuurders en de zorgautoriteit (NZA) aan prehabilitatie te steunen. Zo gaf Marjan Kaljouw, bestuursvoorzitter van de NZA, spontaan haar e-mailadres aan de zaal met de uitnodiging dat zij iedere manager of bestuurder naar het juiste loket zou sturen als financiering een bewaar zou zijn bij implementatie van prehabilitatie. Een fijne quote kwam van Bertine Lahuis, bestuursvoorzitter van het Radboudumc. Zij stelt dat “Dokters, managers en ziekenhuizen het niet meer kunnen maken om hun patiënten prehabilitatie te onthouden”. Kortom de tijd is rijp om de revolutie te ontketenen en prehabilitatie mogelijk te maken voor zo veel mogelijk patiënten.

Het congres op 8 september was een feestje voor de deelnemers. Prachtige presentaties, veel beweging en gezonde catering. Alles in het thema “Alle patiënten Fit4Surgery”. De stichting wil iedereen die betrokken was bij de organisatie enorm bedanken. Volgend jaar neemt het UMC Groningen het stokje over van Máxima MC. Houdt onze website in de gaten voor de save-the-date.