Het Integraal Zorgakkoord (IZA) biedt de gelegenheid om samen met uw zorgpartners een regioplan te maken om, met behulp van de beschikbare transformatiemiddelen, in versneld tempo meer Passende Zorg in uw regio te realiseren. Prehabilitatie is een concrete Passende Zorg interventie waarmee een ziekenhuis, in samenwerking met de eerste lijn, invulling geeft aan een centrale doelstelling van het IZA: het verbeteren van gezondheid standaard onderdeel maken van de behandeling van ziekte.

Dus start u of bent u gestart met het schrijven van een regioplan? Zet het onderwerp prehabilitatie in uw plan met de gratis bouwsteen van Stichting Fit4Surgery! Het fit maken van patiënten voorafgaand aan een grote operatie, is een concreet voorbeeld van Passende Zorg en levert stevige gezondheidsresultaten op.

De bouwsteen prehabilitatie bevat alle stappen voor een succesvolle implementatie in uw regio. In het Standpunt Prehabilitatie van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde laten zij aan de hand van een budget impact analyse zien dat de implementatie van het prehabilitatieprogramma voor een forse kostenbesparing zorgt. Wilt u meer weten? Ga naar onze website of stuur een mail naar bureau@fit4surgery.nl