Handreiking perioperatieve fysiotherapeutische zorg bij buikchirurgie in ontwikkeling

De afgelopen maanden is door kartrekker Petra Bor, fysiotherapeut UMCU, een expertgroep, de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie (NVZF), en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), hard gewerkt aan de Handreiking perioperatieve fysiotherapeutische zorg bij buikchirurgie. Fysiotherapeuten vervullen een belangrijke rol in de preoperatieve, klinische en postoperatieve fase bij buikchirurgie. Er is echter een grote verscheidenheid aan de geboden zorg en (ziekenhuis)fysiotherapeuten gaven aan dat er behoefte was aan een handreiking die de rol van de fysiotherapeut in het perioperatieve traject beschrijft. Uit een inventarisatie in Nederlandse ziekenhuizen bleek daarnaast dat bij nog maar een klein deel van de ziekenhuizen prehabilitatie onderdeel is van de standaard perioperatieve zorg terwijl hier wel een wens naar is.  

De handreiking
De rol van de fysiotherapeut (zowel in de tweede als in de eerste lijn) wordt beschreven in de handreiking. Het gaat in de beschrijving van deze fysiotherapeutische zorg om een brede doelgroep met operaties aan onder andere de darmen, lever of maag. Het doel van de handreiking is bijdragen aan de positionering van de fysiotherapie, de verduidelijking en professionalisering van de fysiotherapeutische rol en de uniformering van het fysiotherapeutisch handelen in deze zorg.

In de handreiking staan adviezen over de inrichting van de preoperatieve fysiotherapeutische zorg, de risico-inschatting, de klinische en postoperatieve fysiotherapeutische zorg. Op basis van de risico-inschatting en de context van de patiënt, kan de fysiotherapeut de best passende fysiotherapeutische interventie bepalen. De handreiking gaat alleen in op de fysiotherapeutische zorg maar benadrukt wel het belang van een multimodale aanpak.  

De handreiking wordt naar verwachting gepubliceerd in september 2023 op de website van het KNGF. Wil je meer informatie over de prehabilitatie in relatie tot fysiotherapie? Ga dan naar de website van het KNGF.