Hanneke van Dijk -Huisman wint onderzoeksronde Nationaal Fonds Tegen Kanker

Om onderzoek naar prehabilitatie te stimuleren organiseren het Nationaal Fonds tegen Kanker en stichting Fit4Surgery elk jaar samen een onderzoeksronde. De winnaar van deze onderzoeksronde is Hanneke van Dijk -Huisman, fysiotherapeut/postdoctoraal onderzoeker aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+). Vanuit het Nationaal Fonds Tegen Kanker wordt 30.000 euro onderzoeksgeld beschikbaar gesteld voor uitvoering van het winnende voorstel. In totaal zijn er negen aanvragen ingediend en deze zijn door een onafhankelijke jury beoordeeld.

In Hannekes aanvraag stond prehabilitatie bij borstkanker centraal. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Fysieke activiteit en een goede voedingstoestand hebben een positieve invloed op gezondheidsuitkomsten. De periode voorafgaand, tijdens en na de operatie hebben patiënten de kans om dit te optimaliseren. Hanneke gaat onderzoeken wat de haalbaarheid is van een multimodaal prehabilitatieprogramma bestaande uit matig intensieve duurtraining tijdens de neoadjuvante intraveneuze chemotherapie-toediening, hoog intensieve intervaltraining en krachttraining tijdens de laatste zes weken voorafgaand aan de operatie, en het optimaliseren van de voedingsinname gedurende het gehele preoperatieve traject bij patiënten met borstkanker ten aanzien van de werving, therapietrouw, uitval, veiligheid en acceptatie. Het onderzoek zal plaatsvinden tussen 1 september 2023 en 1 september 2025. De resultaten zullen vervolgens worden gepubliceerd in een internationaal peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift.

Wij willen Hanneke nogmaals van harte feliciteren en alle andere deelnemers bedanken voor het indienen van de aanvragen.

Wil je meer informatie over de onderzoeken en acties van Nationaal Fonds tegen Kanker? Ga dan naar https://www.tegenkanker.nl/projecten-tegen-kanker/huidige-acties/

#MUMC #NFTK