Prehabilitatie vanuit de ogen van Kirsten Beijaard diëtist in het VieCuri

Wat was voor jullie de belangrijkste aanleiding om te starten met prehabilitatie? 
Door Ruud Franssen, fysiotherapeut, ben ik een tijd terug benaderd om te participeren in zijn studie naar de haalbaarheid van teleprehabilitatie bij colorectaal carcinoom patiënten (CRC). Toen ben ik me gaan verdiepen in wat prehabilitatie is en wat het voor resultaten kan opleveren voor zowel patiënt als ziekenhuis. Erg interessant! Na de studie van Ruud bleken de resultaten veelbelovend en zijn we prehabilitatie in ons ziekenhuis, Viecuri, gaan uitrollen als standaard behandeling voor de darmkanker patiënten.

Hoe gaan jullie te werk?
Zoals gezegd hebben we na de studie het zorgpad aangepast om prehabilitatie hierin te verwerken. Als er bekend is dat het gaat om een CRC tumor wordt er door de verpleegkundig specialist coloncare contact opgenomen en bespreken we de mogelijkheden tot prehabilitatie. Wij krijgen dan een verwijzing en plannen de patiënten in. Voor ons consult screenen we de patiënt op (risico op) ondervoeding middels de PG SGA SF. Dit staat voor Patient Generated Subjective Global Assessment Short Form. Dit is een vragenlijst waarmee we de voedingstoestand van de patiënt beoordelen. Indien er sprake is van een risico op ondervoeding dan zetten we metingen in zoals een vetvrije massa meting om te bepalen in welke mate er sprake kan zijn van ondervoeding (GLIM-criteria). Onze insteek is met name op voldoende energie intake, eiwitintake en voldoende mineralen, met in het bijzonder vitamine D.  

Welk effect heeft het in jullie ziekenhuis?
Bij de CRC-patiënten zien we positieve resultaten waarbij de ligduur korter is en de patiënten sneller weer ter been zijn. Daarnaast kunnen patiënten ook sneller weer wat eten. Voeding is natuurlijk belangrijk om weer aan te sterken na de operatie. Inmiddels zijn er ook andere groepen aan de slag gegaan met prehabilitatie. In VieCuri wordt er nu ook bij patiënten met blaascarcinomen prehabilitatie als standaard aangeboden. 

Wat zijn jouw ervaringen vanuit jouw rol als diëtist? 
Ik merk dat patiënten enthousiast zijn om aan de slag te gaan om fitter de operatie in te gaan. Zo kunnen ze de uitkomst van de operatie op een positieve manier beïnvloeden. Verder valt het mij op dat patiënten vaak al redelijk in de buurt van hun energiebehoefte eten, maar dat er met name winst te behalen valt op gebied van eiwit inname.

Welke verwachtingen hebben jullie voor de toekomst? Waar zien jullie nog verbeteringen in?
In de toekomst hoop ik dat prehabilitatie standaardzorg is voor alle grote operaties. Voor nu is dit alleen nog voor de CRC en blaascarcinomen, maar hopelijk is het korte termijn voor meer ziektebeelden beschikbaar.