Standpunt Multimodale prehabilitatie voorafgaand aan een operatie bij hoog risico patiënten met colorectaal carcinoom

13 februari jl. heeft het Zorginstituut Nederland een standpunt gepubliceerd ten aanzien van multimodale prehabilitatie voorafgaand aan een darmkankeroperatie bij kwetsbare ouderen. 

Er komt steeds meer bewijs dat prehabilitatie complicaties voorkomt en bijdraagt aan een spoedig herstel. Helaas heeft het Zorginstituut moeten concluderen dat het bewijs om dit een plek in de basiszorg te geven nog onvoldoende is. Alle betrokken patiënt-, beroeps- een wetenschappelijke verenigingen scharen zich achter een uniform wetenschappelijk standpunt hierin en blijven zich inzetten voor deze betere vorm van zorg.