Zorginstituut Nederland: meer onderzoek nodig naar prehabilitatie

Zeer recent heeft het Zorginstituut Nederland het standpunt gepubliceerd ten aanzien van multimodale prehabilitatie voorafgaand aan een darmkankeroperatie bij kwetsbare ouderen. De conclusie luidt dat, op basis van de op dit moment beschikbare evidence, multimodale prehabilitatie nog niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Er is aanvullend onderzoek nodig om het wetenschappelijke bewijs voor de effectiviteit van multimodale prehabilitatie verder te versterken. Gevolg hiervan is dat multimodale prehabilitatie nu nog niet kan worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Reactie op duiding
Stichting Fit4Surgery benadrukt dat het Zorginstituut hiermee niet zegt dat prehabilitatie niet effectief is maar dat er onvoldoende bewijs is om prehabilitatie op te nemen in de basis zorg. Wat ons betreft is deze duiding van prehabilitatie te vroeg aangevraagd en ook te vroeg uitgevoerd. Verder zijn we van mening dat het Zorginstituut, door zich uitsluitend te richten op de groep van kwetsbare oudere patiënten en alleen naar RCT’s te kijken, geen aansluiting heeft gezocht bij datgene dat aan wetenschappelijk inzicht beschikbaar is.

Gevolgen voor de praktijk
Op dit moment biedt ruim een derde van de Nederlandse ziekenhuizen prehabilitatie aan, voornamelijk bij darmkanker. Het merendeel van deze ziekenhuizen doet dit mede dankzij de tijdelijke betaaltitel voor prehabilitatie op basis van de beleidsregel innovatie van de NZa. Hiermee werd prehabilitatie bekostigd voor de patiënten die meedoen aan de landelijke cohortstudie. Als gevolg van de publicatie van het definitieve standpunt trekken zorgverzekeraars zich terug. Iedere zorgverzekeraar heeft zijn eigen perspectief op prehabilitatie; wij begrijpen van CZ en VGZ dat zij op zoek gaan naar passende oplossingen met de individuele participerende ziekenhuizen. Dat betekent voor nu dat ziekenhuizen, na succesvolle implementatie van deze zorg, en vaak ook de nodige investeringen, terug moeten vallen op eigen financiering, individuele afspraken met zorgverzekeraars, de aanvullende verzekering of de eigen portemonnee van patiënten.

Vervolg van prehabilitatie
Als stichting blijven we belangeloos op constructief-kritische wijze in gesprek met de partijen binnen de Zorgverzekeringswet over de juiste manier om prehabilitatie zijn plek te geven in de praktijk.

Baukje van den Heuvel, bestuursvoorzitter Stichting Fit4Surgery: “Dat het wetenschappelijk bewijs nog onvoldoende is, is geen verrassing. Het mag echter geen reden zijn om het kind met het badwater weg te gooien. Het standpunt van ZIN doet pijn, omdat zoveel collega’s op de werkvloer zich onuitputtelijk inzetten voor deze zorg, er geen enkele wetenschappelijke publicatie is waarin het tegendeel bewezen wordt, en bovenal dat deze zorg nu onnodig lang bij patiënten weggehouden wordt.”

Vragen

Neem voor vragen contact op met Stichting Fit4Surgery via bureau@fit4surgery.nl.

Bijlagen: