Onlangs is de derde onderzoeksronde van de stichtingen Fit4Surgery en het Nationaal Fonds tegen Kanker (NFTK) beoordeeld door de jury. Dit jaar was de jury unaniem van mening dat het beste voorstel geschreven is dr. Emma Verwaaijen, als onderzoeker en kinderfysiotherapeut verbonden aan het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Wij feliciteren haar met het mooie bedrag van 30.000 euro voor deze studie.

Meer dan twee derde van de kinderen en tieners die een stamceltransplantatie (SCT) ondergaan, ondervinden beperkingen in hun fysieke functioneren, zoals moeite met traplopen of spierzwakte. Dit is belemmerend voor hun participatie in dagelijkse activiteiten, zoals buiten spelen en sporten met leeftijdsgenoten.

Het project, getiteld “Better in, Better out? Prehabilitatie bij kinderen die een stamceltransplantatie ondergaan: een haalbaarheidsstudie”, richt zich op de haalbaarheid van een prehabilitatie-interventie voor kinderen en adolescenten voorafgaand aan een hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT). De interventie omvat functionele krachttraining, voedingsadvies en componenten voor gedragsverandering. De training vindt plaats in de woonomgeving van het kind en binnen het voedingsplan wordt speciale aandacht besteed aan eiwitrijke voeding. Een ander belangrijk aspect is dat we de prehabilitatie zorg zoveel mogelijk in de thuissituatie willen laten plaatsvinden en dat we functionele krachttraining gaan inzetten waarbij het zich richt op het verbeteren van functionele vaardigheden, zoals (trap)lopen op hoge bewegingssnelheid, en streeft naar progressieve verhoging van gewicht en aantal herhalingen, gebaseerd op de FITT-factoren. Daarnaast stellen ze persoonlijke trainingsdoelen op en dragen alle kinderen een smartwatch voor zelfmonitoring. Dit project vormt een belangrijke stap in de ontwikkeling van prehabilitatie in de zorg voor kinderen met kanker. De resultaten leggen de basis voor een toekomstige gerandomiseerde effectstudie en implementatie in de klinische praktijk.

Deze onderzoeksronde richt zich op de kankerpatiënt. Om ervoor te zorgen dat leefstijl een geïntegreerd onderdeel wordt binnen de behandeling van ziekte maakt Fit4Surgery en het Nationaal Fonds Tegen Kanker 30.000 euro onderzoeksgeld beschikbaar. Wij zijn blij te mogen melden dat de samenwerking voor de komende 3 jaar verlengd is. Dit betekent dat de subsidie in ieder geval tot 2027 doorloopt en we de komende tijd een bijdrage mogen leveren aan nieuwe onderzoeksvoorstellen.