Update: werkgroep Wetenschap & Inhoud

Met ingang van 1 juni 2024 heeft dr. Baukje van den Heuvel het voorzitterschap van de werkgroep Wetenschap en Inhoud overgedragen aan dr. Gertrude Nieuwenhuijs-Moeke. Gertrude is als anesthesioloog en universitair docent verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.  Daarnaast is ze voorzitter van de subcommissie innovatie van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie. Het afgelopen jaar was ze actief met het opzetten van een landelijk project naar mogelijke onderliggende werkingsmechanismen/aangrijpingspunten van prehabilitatie.

Op dit moment zijn er in Nederland verschillende consortia actief op het gebied van onderzoek naar prehabilitatie, sommige tijdelijk op basis van een project, andere meer permanent. Om onze slagkracht en impact te vergroten is besloten om de krachten en expertise te bundelen en samen te gaan onder de vlag van Fit4Surgery. Op deze manier kunnen we sneller de bewijslast vergroten en kennishiaten opvullen om zo de programma’s te verbeteren en naar verzekerde zorg toe te bewegen. Niet alleen voor colorectale chirurgie maar voor alle zorgpaden waarbij prehabilitatie een rol speelt.

Als een eerste stap zullen we een gezamenlijke kennisagenda opstellen, gestoeld op de recent gepubliceerde Delphi study van Raichurkar.1 Binnen deze kennisagenda zullen we een aantal domeinen definiëren en voor elk domein een aantal experts vaststellen die ook als aanspreekpunt voor dat domein optreden. Daarnaast willen we aan de hand van een landelijke uitvraag in kaart brengen wat er op dit moment al gebeurt met betrekking tot  (onderzoek naar) prehabilitatie.  De werkgroep zal maandelijks bijeenkomen. Ook zullen lopende onderzoeken en reeds gepubliceerde onderzoeken van de groep binnenkort  op de website te vinden zijn.

1. Raichurkar P, Denehy L, Solomon M, Koh C, Pillinger N, Hogan S, McBride K, Carey S, Bartyn J, Hirst N, Steffens D; Prehabilitation Expert Collaborative. Research Priorities in Prehabilitation for Patients Undergoing Cancer Surgery: An International Delphi Study. Ann Surg Oncol. 2023 Nov;30(12):7226-7235. doi: 10.1245/s10434-023-14192-x. Epub 2023 Aug 24. PMID: 37620526; PMCID: PMC10562336.